huwelijk-portfolio

___________________________________________________________________________________________________________________________

+212 06 79 78 38 74

Photography Véronique & Marc

Huwelijk

 

In beeld brengen van deze zeer specifieke en magische band tussen 2 mensen die voor mekaar kiezen ... dat verdient een professionele fotograaf!!!

 

En zelfs meer: we werken steeds met 2: Véronique en Marc. Dit staat ons toe om de voorbereidingen van de bruid en bruidegom te volgen. Zowel hij als zij krijgen zo een beeld van de uren voorafgaand aan de plechtigheid. Wij hechten groot belang aan het verhaal van de grote dag. Als discrete getuigen passen wij ons continu aan en anticperen we op elk moment.

 

Photography Véronique & Marc is kiezen voor eenvoud, professionalisme en interactie. Want mooie foto's zijn enkel bereikbaar wanneer we uw wensen en vragen kennen.

 

We werken met professioneel materiaal en verschillende objectieven. En omdat we weten dat deze dag bijzonder is en er niets aan het toeval mag overgelaten worden, komen we op die dag met al het materiaal in tweevoud. Zo hoeven ook wij ons geen zorgen te maken over de beschikbaarheid van onze werktuigen.

 

 

Photoshoot 'honeymoon':

Een 2 uur durende photoshoot in de medina van Marrakech voor het pasgetrouwde koppel.

>> Kijk hier <<

 
 
 
 
 

Europees huwelijk

Gemengd huwelijk

Huwelijksaanzoek

Copyright 2013-2019 ©. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (vmphotography.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Photography Véronique & Marc of zijn gelicenceerd aan Photography Véronique & Marc. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Photography Véronique & Marc. 'Photography Véronique & Marc' is een marokkaanse b.v.b.a - RC63677